Hvidovre bådelaug

Hvidovre Bådelaug - HBL -  www.hvidovrebaadelaug.dk


Hvidovre Bådelaug er en forening stiftet for at stille bådpladser og klubhus til rådighed,  sikre sammenhold mellem medlemmerne, og medvirke til at højnelse af godt sømandsskab.Alle borgere med bopæl i Hvidovre er velkomne som medlemmer. HBL vil gerne ses som en åben forening med plads til alle der ønsker at bidrage til foreningens formål. Er du ikke borger i Hvidovre, kan du leje en bådplads uden at være medlem, hvis der er ledige pladser.
NYT UNDER PLIGTARBEJDE!!!
Nye regler for fiskeri med redskaber - Københavns Havn har

forbudt fiskeri med redskaber i den mørkeblå zone
ALLE BÅDPLADSER ER OPTAGET - DER OPTAGES PT IKKE FLERE PÅ VENTELISTEN


OBS: Det er kun tilladt at køre ned til klubhuset, hvis du skal læsse noget af eller bruge slæbestedet -  derefter skal du STRAKS parkere bilen oppe på parkeringspladsen!
 

Genveje til viden om HBL